Açık Rıza Beyanı ve iYS Onayı - HAN Spaces Piyalepaşa Skip to content

Açık Rıza Beyanı ve iYS Onayı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verilerimin Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı ve Tic. A.Ş. (“PİYALEPAŞA”) tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarım hususunda bilgilendirildim.

İnceleyip okuduğum "İletişim ve Bilgi Talep Formlarında İşlenen Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni" nde belirtilen amaçlar ve kapsamla, yöntem ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla, ad soyad, e-posta, cep telefonu gibi kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla PİYALEPAŞA tarafından işlenmesine, kişisel verilerimin, PİYALEPAŞA tarafından; şirketin aldığı ve sağladığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere, PİYALEPAŞA ’ın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve PİYALEPAŞA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerin en iyi şekilde faydalanması için çalışmalar yapılması amacıyla üçüncü kişilere (doğrudan ve dolaylı hissedarlar, yurt içi ve yurt dışı iştirakler ve bağlı ortaklıklar, PİYALEPAŞA çalışanları, PİYALEPAŞA tarafından destek hizmeti verilen veya hizmet alınan üçüncü kişiler, iş ortakları, ifa yardımcıları, danışman firmalar, grup şirketleri, tedarikçiler, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına) ve yetkili mercilere aktarılmasına, PİYALEPAŞA ve kişisel verilerimin mevzuata uygun şekilde aktarıldığı kimselerce tarafıma ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesine, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesine, tarafıma, e-posta, SMS gibi muhtelif dijital iletişim kanalları ve telefon aracılığıyla reklam içerikli bildirimlerin gönderilmesine, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza verdiğimi, aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı; kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

Ret Hakkı ve Kullanımı

Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri ile e-ileti gönderilmesine vereceğiniz açık rıza, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerlidir. Red hakkınızın kullanılması, ancak açık rızanıza dayanılarak gönderilecek ticari elektronik iletilerin gönderimini ve bu nedenle kişisel verilerinizin işlenmesini engeller ve fakat Veri Sorumlusu ve Alıcı grupları ile aranızdaki herhangi bir hukuki işlemin geçerliliğini etkilemez, ETK’da yer alan diğer ilgili hükümlerin uygulanmasına engel olmaz. POLAT RET yazıp 7889’a kısa mesaj göndereceğiniz ret talebinizin, Şirketimize ulaşmasının hemen akabinde etki doğuracaktır.

HAN’da yerinizi alın!

İşinizi bambaşka bir boyuta taşımak için sizi de HAN’a bekliyoruz.